FAQ לסטודנט

RSS
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()
נכנסתי לקורס ונעלמו לי פתאום כל הקבצים למרות שאתמול ראיתי אותם?

סביר להניח שאתה\המרצה\עוזר ההוראה לחצתם על הכפתור המוקף בעיגול, כל שעליך לעשות זה ללחוץ על הכפתור המוקף בעיגול כך שיהיה ריק

can't see files

לאחר הלחיצה אנו אמורים לראות את כל הנושאים ואת כל הקבצים

show all topics

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()