FAQ לסטודנט

RSS
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()
הסתכלתי בבלוק "הקורסים שלי" או "my courses' וחסרים לי מס' קורסים מה עליי לעשות?

ראשית נחלק את התשובה לשני חלקים:

  1. במידה ומדובר על פחות משבועיים מפתיחת שנת הלימודים כל שעליכם לעשות זה לחפש את מס' הקורס בדף הראשי תחת "course ID" או "מספר קורס", כל הקורסים יהיו פתוחים עבורכם בשבועיים הראשונים לצפייה ולרישום עצמי "enrol me to"\ "רשום אותי לקורס..." והמע' תוסיף את הסטודנטים באופן אוטומטי (בד"כ בתוך 48 שעות מרגע הרישום) ,אנא שימו לב האם הקורסים שאתם רשומים אליהם חסרים גם לאחר שבועיים מפתיחת שנת הלימודים.

  2. במידה ומדובר לאחר שבועיים מפתיחת שנה"ל עליכם לפנות למערך התמיכה בהתאם לפקולטה בה נלמד הקורס החסר הפנייה חייבת לכלול את הפרטים הבאים:
  • תעודת זהות מלאה
  • שם מלא
  • מספר קורס
  • אסמכתא שאכן אתם רשומים לקורס(מייל או מכתב פיזי) - סעיף זה קביל אך ורק לגבי "שומעים חופשיים" מטעם מכון מגיד

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()