FAQ לסטודנט

RSS
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()
חלק מהקורסים ברשימת הקורסים שלי מופיעים באפור מה עליי לעשות?

קורסים בצבע אפור אלו קורסים שעדיין לא זמינים עבור הסטודנטים, יש לפנות אל המרצה ולבקש ממנו להפוך את הקורס לזמין

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()