FAQ לסטודנט

RSS
עמוד: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()
חלק מהקורסים ברשימת הקורסים שלי מופיעים באפור מה עליי לעשות?

קורסים בצבע אפור אלו קורסים שעדיין לא זמינים עבור הסטודנטים, יש לפנות אל המרצה ולבקש ממנו להפוך את הקורס לזמין

עמוד: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()